Regulamin konkursu z okazji Światowego Dnia Wegan 2018

REGULAMIN 

konkursu z okazji Światowego Dnia Wegan 2018

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Regulamin dotyczy Konkursu z okazji Światowego Dnia Wegan 2018, zwanego dalej „Konkursem”.

1.2. Organizatorem Konkursu jest właściciel bloga i fanpage’a Positiveat.

1.3. Misją Konkursu jest poznanie poziomu wiedzy i uświadamianie osób na diecie wegańskiej o jej zagrożeniach niedoborami pokarmowymi, spowodowanymi wykluczeniem określonych pokarmów z diety.

1.4. Konkurs odbywa się w terminie 02.11-15.11.2018 roku.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Konkurs przeznaczony jest tylko dla osób na diecie wegańskiej oraz wegetariańskiej. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby posiadające konto na portalu społecznościowym Facebook.

2.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

2.4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

  1. ZASADY KONKURSU

3.1. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie jest skomentowanie konkursowego posta na fanpage’u. W komentarzu należy wpisać przepis na danie kuchni wegańskiej lub dodać zdjęcie przedstawiające takowe danie.

4. NAGRODY

4.1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę główną dla zwycięzcy, który zostanie wyłoniony przez Organizatora. Organizator samodzielnie wybierze najciekawszy przepis lub zdjęcie umieszczone pod postem konkursowym.

4.2. Nagrodą główną jest voucher zniżkowy o wartości 50 zł, do wykorzystania na usługę wykonania jadłospisu 7-dniowego, który widnieje jako produkt na stronie positiveat.pl pod nazwą 100%VEGE. Drugą częścią nagrody głównej jest VegeBox, czyli 2 produkty przeznaczone dla osób na diecie wegańskiej.

4.3. Organizator przewiduje nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników konkursu. Nagrodą pocieszenia będzie przyznanie 10% kodu zniżkowego na dowolną usługę, dostępną na stronie positiveat.pl

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

5.2. Decyzja o wyborze Zwycięzcy jest nieodwoływalna.

5.3. Zgłoszenia konkursowe są przyjmowane od 02.11.2018 r. do godz. 23.59 dnia 15.11.2018 r.

5.4. Organizator wyłoni zwycięzcę Konkursu w dniu 17.11.2018 r.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator.

5.4. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.

5.6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.

5.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

5.8. Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator.